Cách sửa lỗi imagettftext(): Could not find/open font trong php 7 window

Lập trình web      1.036 - 0      4 năm trước
Cách sửa lỗi imagettftext(): Could not find/open font trong php 7 window
0 0

Khi sử dụng php để tạo hình ảnh từ chữ, chúng ta có thể sẽ gặp lỗi phát sinh như sau: imagettftext(): Could not find/open font. Đây là lỗi phát sinh khi php đọc font chữ, đường dẫn font chữ đã cung cấp là không đúng. Ví dụ, code php như bên dưới:

 

$image=imagecreatetruecolor(100,30);

$color_text = imagecolorallocate($image,0,0,0);

imagettftext($image, 20, 0, 3, 25, $color_text, "assets/css/fonts/notica.ttf", "text to write"); //Đoạn code này sẽ dẫn đến lỗi imagettftext(): Could not find/open font

 

 

Hướng dẫn sửa lỗi:

Chúng ta cần lấy đường dẫn tuyệt đối để php có thể đọc được file font chữ.

Sửa dòng code trên như sau, sử dụng realpath() để lấy đường dẫn chính xác đến tệp tin ttf.

imagettftext($image, 20, 0, 3, 25, $color_text, realpath("assets/css/fonts/notica.ttf"), "text to write");

 

 

Tạo vào 2018-07-10 20:58:23, Cập nhật 4 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Cách sửa lỗi imagettftext(): Could not find/open font trong php 7 window
Gửi đi

Chia sẻ Cách sửa lỗi imagettftext(): Could not find/open font trong php 7 window tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Cách sửa lỗi imagettftext(): Could not find/open font trong php 7 window.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

24688