Câu lệnh điều kiện if ... else trong javascript

Lập trình web / Javascript      1.222 - 0      3 năm trước
Câu lệnh điều kiện if ... else trong javascript
0 0

Câu lệnh điều kiện if else dùng để thực thi những đoạn code javascript trong một ngữ cảnh nhất định. Nói cách khác, nếu muốn một đoạn code chỉ chạy trong một điều kiện nào đó thì đặt chúng trong cấu trúc if else.

 

Cấu trúc lệnh điều kiện if

 

Code javascript:

if ( điều_kiện ){

    // Khối code T

}

 

Trong đó, T là khối code sẽ được thực thi khi điều kiện là đúng.

 

Cấu trúc lệnh điều kiện if else

 

Code javascript:

if ( điều_kiện ){

    //Khối code T

} else {

    //Khối code F

}

 

Trong đó, T là khối code được thực thi khi điều kiện đúng, F là khối code được thực thi khi điều kiện không đúng.

 

Lưu ý:

- Điều kiện là đúng khi tương đương với true.

- Điều kiện là sai khi tương đương với false.

 

Ví dụ về sử dụng lệnh điều kiện if else

 

Ví dụ 1. Kiểm tra một biến số là chẵn hay lẻ

 

Code javascript:

var so1 = 15;

if (so1 % 2 === 0){

    console.log(so1 + " là số chẵn, vì chia hết cho 2");

} else {

    console.log(so1 + " là số lẻ, vì không chia hết cho 2");

}

 

Ghi chú:

+ Biểu thức === dùng để so sánh hai giá trị bên trái và bên phải, nếu bên trái bằng bên phải thì trả về true, ngược lại trả về false. (So sánh cả về giá trị lẫn kiểu dữ liệu).

+ Phép toán % dùng để thực hiện phép chia lấy dư giá trị bên trái cho giá trị bên phải.

ví dụ:

3 % 2 sẽ trả về 1.

4 % 2 sẽ trả về 0.

 

Trên đây là bài học javascript được tham khảo từ khoá học Javascript và Jquery của gia sư dạy kèm tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký khoá học này. 

Thông tin liên hệ : Thầy Nam,  0967258243.

Tạo vào 2019-07-02 12:11:06, Cập nhật 3 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Câu lệnh điều kiện if ... else trong javascript
Gửi đi

Chia sẻ Câu lệnh điều kiện if ... else trong javascript tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Câu lệnh điều kiện if ... else trong javascript.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

34818