Câu lệnh điều kiện IF ... ELSE trong PHP

Lập trình web / Php & Mysql      668 - 0      1 năm trước
Câu lệnh điều kiện IF ... ELSE trong PHP
0 0

Khái niệm câu lệnh điều kiện trong PHP

Câu lệnh điều kiện if ... else dùng để thực thi những đoạn code PHP trong một ngữ cảnh nhất định. Nói cách khác, nếu muốn một đoạn code PHP chỉ chạy trong một điều kiện nào đó thì đặt chúng trong cấu trúc if ... else.

 

Ví dụ: Khi người dùng nhập dùng mật khẩu thì thực hiện khối code A, ngược lại thì thực hiện khối code B. Khi đó chúng ta sẽ đặt khối code A và B vào trong cấu trúc if ... else như hướng dẫn sau.

 

Cấu trúc lệnh điều kiện IF

Là cấu trúc chạy khối code khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn (điều kiện đúng). Cú pháp:

if ( <condition> ){
    <T>
}

Trong đó: 

<condition>: điều kiện để quyết định khối code T có được thực thi hay không.

<T>: Khối code sẽ được thực thi khi điều kiện tương đương với TRUE.

 

Cấu trúc lệnh điều kiện IF ... ELSE

if ( <condition> ){
    <T>
} else {
    <F>
}

Trong đó: 

<condition>: điều kiện để quyết định khối code T hay khối code F sẽ được thực thi.

<T>: Khối code sẽ được thực thi khi điều kiện tương đương với TRUE.

<F>: Khối code sẽ được thực thi khi điều kiện tương đương với FALSE.

 

Lưu ý: khi chạy chương trình, bất kể điều kiện là gì, là đúng hay sai, thì chương trình sẽ phải rơi vào một trong hai trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Khối code <T> được chạy và khối code <F> không được chạy.

- Trường hợp 2: Khối code <F> được chạy và khối code <T> không được chạy.

 

Có thể nói, cấu trúc if ... else trong PHP khá giống với cấu trúc if ... else trong JavaScript mà chúng ta đã từng được học.

Vì vậy, mình sẽ không liệt kê lại các ví dụ cơ bản của if ... else trong bài học này, chúng ta sẽ tham khảo các ví dụ sử dụng kết hợp trong những bài học sau.

Tạo vào 2021-07-17 10:24:24, Cập nhật 1 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Câu lệnh điều kiện IF ... ELSE trong PHP
Gửi đi

Chia sẻ Câu lệnh điều kiện IF ... ELSE trong PHP tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Câu lệnh điều kiện IF ... ELSE trong PHP.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

53561