Hàm trong javascript cơ bản

Lập trình web / Javascript      1.014 - 0      3 năm trước
Hàm trong javascript cơ bản
0 0

Hàm trong javascript bao gồm các lệnh được gom chung lại với nhau để thực hiện một chức năng cụ thể nào đó.

 

Một hàm sẽ bao gồm các yếu tố như tên hàm, dữ liệu đầu vào, dữ liệu trả về. Dữ liệu đầu vào còn được gọi là input, dữ liệu trả về hay còn gọi là output.

 

Một hàm có thể nhận vào nhiều input, nhưng không thể cùng lúc trả về nhiều output. 

 

Một cách dễ hiểu thì ta có thể xem hàm như một cỗ máy, hay một phần hoàn chỉnh của cỗ máy vậy. Ví dụ máy xay thịt sẽ nhận input là thịt miếng và cho ra output là thịt đã được xay nhuyễn. 

 

Khai báo hàm

function ten_ham(input){
//Nội dung hàm
}

Trong đó:

  • function là từ khoá dùng để khai báo hàm
  • ten_ham là tên định dang của hàm mà chúng ta muốn tạo
  • input là các tham số đầu vào của hàm, ngăn cách nhau bởi dấu phẩy

 

Sử dụng hàm

Cú pháp:

ten_ham(input)

Trong đó:

  • input là các tham số truyền vào theo thứ tự tương ứng như input trong phần khai báo hàm

 

Lưu ý: Các tham số truyền vào ngăn cách nhau bởi dấu ",". Chúng ta có thể truyền vào số lượng tham số khác với phần khai báo của hàm.

 

Quy tắc và mẹo đặt tên hàm

Quy tắc đặt tên hàm giống như quy tắc đặt tên biến, bao gồm:

  • Tên hàm chỉ được phép chứa các ký tự chữ cái, số, dấu gạch dưới (_), dấu đô la ($)
  • Tên hàm không được trùng với các từ khóa như var, for, if...
  • Tên hàm không được bắt đầu bằng ký tự số
  • Tên hàm nên thể hiện tính năng mà nó sẽ thực hiện, như vậy nghĩa là tên hàm sẽ sát với động từ hơn là các từ loại khác.

 

Ví dụ, các tên hàm như khai báo sau là KHÔNG hợp lệ

function var(){
// Tên hàm không hợp lệ vì trùng với từ khóa var
}
function 1a(){
// Tên hàm không hợp lệ vì bắt đầu bằng ký tự số
}
function nguyen nam(){
// Tên hàm không hợp lệ vì có chứa ký tự không cho phép (khoảng cách)
}

 

Ví dụ khai báo và sử dụng hàm

1. Ví dụ hàm thực hiện phép toán cộng

Phân tích: Đầu vào của hàm là hai số bất kỳ. Đầu ra là tổng của hai số đã được truyền vào.

Khai báo hàm: 

function cong(a, b){
    return a+b;
}

Chúng ta đã sử dụng từ khoá return để trả về kết quả output cho hàm.

 

Gọi hàm / sử dụng hàm:

console.log(cong(1, 2)); //Kết quả là 3
console.log(cong(1, 4)); //Kết quả là 5

 

Tạo vào 2019-10-14 20:07:28, Cập nhật 3 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Hàm trong javascript cơ bản
Gửi đi

Chia sẻ Hàm trong javascript cơ bản tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Hàm trong javascript cơ bản.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

37475