Hàm trong javascript cơ bản

Hàm trong javascript cơ bản
0 0

Hàm trong javascript bao gồm các lệnh được gom chung lại với nhau để thực hiện một chức năng cụ thể nào đó.

 

Một hàm sẽ bao gồm các yếu tố như tên hàm, dữ liệu đầu vào, dữ liệu trả về. Dữ liệu đầu vào còn được gọi là input, dữ liệu trả về hay còn gọi là output.

 

Một hàm có thể nhận vào nhiều input, nhưng không thể cùng lúc trả về nhiều output. 

 

Một cách dễ hiểu thì ta có thể xem hàm như một cỗ máy, hay một phần hoàn chỉnh của cỗ máy vậy. Ví dụ máy xay thịt sẽ nhận input là thịt miếng và cho ra output là thịt đã được xay nhuyễn. 

 

Khai báo hàm

function ten_ham(input){
//Nội dung hàm
}

Trong đó:

  • function là từ khoá dùng để khai báo hàm
  • ten_ham là tên định dang của hàm mà chúng ta muốn tạo
  • input là các tham số đầu vào của hàm, ngăn cách nhau bởi dấu phẩy

 

Sử dụng hàm

Cú pháp:

ten_ham(input)

Trong đó:

  • input là các tham số truyền vào theo thứ tự tương ứng như input trong phần khai báo hàm

 

Lưu ý: Các tham số truyền vào ngăn cách nhau bởi dấu ",". Chúng ta có thể truyền vào ít hơn hoặc bằng số lượng tham số ở phần khai báo hàm.

 

Quy tắc và mẹo đặt tên hàm

  • Tên hàm không bắt đầu bằng ký tự số
  • Tên hàm chỉ được chứa các ký tự chữ cái latin, số, dấu "_"
  • Tên hàm nên thể hiện tính năng mà nó sẽ thực hiện, như vậy nghĩa là tên hàm sẽ sát với động từ hơn là các từ loại khác.

 

Ví dụ, các tên hàm như khai báo sau là KHÔNG hợp lệ

var 1b = 5; // bắt đầu bằng số
var b 5 = 7; // Có dấu khoảng trắng trong tên hàm
var biến = 9; // Bao gồm ký tự tiếng việt
var biến-1 = 7; // Có dấu gạch ngang trong tên hàm

 

Ví dụ khai báo và sử dụng hàm

1. Ví dụ hàm thực hiện phép toán cộng

Phân tích: Đầu vào của hàm là hai số bất kỳ. Đầu ra là tổng của hai số đã được truyền vào

Khai báo hàm: 

function cong(a, b){
    return a+b;
}

Chúng ta đã sử dụng từ khoá return để trả về kết quả output cho hàm.

 

Gọi hàm:

console.log(cong(1, 2)); //Kết quả là 3
console.log(cong(1, 4)); //Kết quả là 5

 

Tạo vào 2019-10-14 20:07:28, Cập nhật 3 tháng trước
TuTriThuc.com TuTriThuc.com Theo dõi 1
Chia sẻ Hàm trong javascript cơ bản tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Hàm trong javascript cơ bản
Gửi đi
Bạn đang đọc bài viết Hàm trong javascript cơ bản , hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !
37475
0.13501906394958