Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì ?

Lập trình web      1.081 - 0      1 năm trước
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì ?
0 0

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một phần mềm cung cấp khả năng để người dùng cuối (hoặc ứng dụng) có thể tương tác với cơ sở dữ liệu. Thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúng ta có thể thêm / xóa / sửa các cơ sở dữ liệu, gắn quyền truy cập cơ sở dữ liệu cho các các ứng dụng khác nhau.

 

Chú thích:

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hay còn gọi là hệ quản lý cơ sở dữ liệu, tên tiếng Anh là Database Management System, viết tắt trong tiếng Anh là DBMS, viết tắt trong tiếng Việt là Hệ quản trị CSDL

 

Hay theo một cách dễ hiểu hơn, người ta dùng khái niệm CSDL để nói về việc hệ thống các dữ liệu lại với nhau, và để quản lý các CSDL thì ta dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

 

Chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau sẽ có các chức năng / điểm mạnh / điểm yếu khác nhau. Nhưng nhìn chung, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cần đáp ứng các chức năng sau:

 • Cung cấp cách quản lý CSDL: Bao gồm các chức năng:
  • Thêm, xóa các CSDL.
  • Thay đổi các thông số cài đặt liên quan cho CSDL (bảng mã, loại CSDL...)
  • Khôi phục CSDL khi hệ thống gặp sự cố.
  • Đảm bảo tính toàn vẹn cho CSDL.
 • Cung cấp cách tương tác với dữ liệu bên trong các CSDL: Bao bao gồm các tác vụ:
  • Thay đổi: thêm / xóa / sửa dữ liệu. Ví dụ cho CSDL quan hệ, thêm 3 nhân viên vào CSDL tại bảng nhanvien, xóa nhân viên A, sửa tên nhân viên B thành B'.
  • Truy xuất: tìm kiếm, thống kê dữ liệu. Ví dụ, tìm nhân viên có số điện thoại là 0967..., tìm tất cả nhân viên nam, thống kê thu nhập của tất cả nhân viên trong năm 2020.
 • Cung cấp khả năng quản lý truy cập vào CSDL: Bao gồm:
  • Ngăn chặn truy cập bất hợp pháp thông qua hệ thống xác thực (user / pass).
  • Phân quyền: người dùng / ứng dụng nào có quyền đọc / ghi lên các CSDL.

 

Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Thường xuyên được cập nhật tính năng và tính bảo mật, phổ biến cho các ứng dụng web. Bao gồm cả phiên bản có phí và miễn phí. Chúng ta sẽ tìm hiểu về MySQL trong những bài học tiếp theo.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Lý tưởng dành cho các ứng dụng quy mô lớn.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Là sản phẩm của Microsoft, được áp dụng cho các ứng dụng quy mô lớn với tính ổn định cao.

- Và một số hệ quản trị CSDL như: PostgreSQL, MongoDB, Redis...

 

Tạo vào 2021-07-15 14:29:43, Cập nhật 1 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì ?
Gửi đi

Chia sẻ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì ? tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì ?.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

53496