Hướng dẫn nén website với apache window

Lập trình web      718 - 0      3 năm trước
Hướng dẫn nén website với apache window
0 0

Bật nén sẽ giúp website tải nhanh hơn, chính xác thì sẽ nén được lượng dữ liệu trả về từ máy chủ lên đến khoảng 70%. Một ví dụ đơn giản, nếu bạn có một file css với dung lượng 100kb, khi bật nén trên máy chủ, trình duyệt sẽ chỉ phải tải về file này từ máy chủ với khoảng 30kb. Sau đây là ví dụ hướng dẫn bật nén trên máy chủ apache window.

 

1. Cấu hình trong file xampp/apache/conf/httpd.conf, tìm đến các dòng sau và bỏ dấu "#" ở đầu dòng của chúng nếu có.

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

LoadModule filter_module modules/mod_filter.so

 

2. Cấu hình trong .htaccess tại thư mục gốc chứa website cần bật nén, thêm đoạn code sau đây:

<ifModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</ifModule>

Tạo vào 2018-06-28 20:54:33, Cập nhật 3 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Hướng dẫn nén website với apache window
Gửi đi

Chia sẻ Hướng dẫn nén website với apache window tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Hướng dẫn nén website với apache window.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

24523