Vòng lặp for, while trong javascript

Lập trình web / Javascript      1.225 - 0      3 năm trước
Vòng lặp for, while trong javascript
0 0

Vòng lặp trong lập trình có tác dụng thực thi những tác vụ giống nhau, trong một ngữ cảnh nhất định. Có hai loại vòng lặp rất hay dùng trong javascript là vòng lặp for, vòng lặp while.

 

Vòng lặp for trong javascript

Cấu trúc vòng lặp for

for (F1; F2; F3){
    R1
}

 

Trong đó:

- F1: là khối code được thực thi một lần duy nhất khi bắt đầu vào vòng lặp, sau đó sẽ chuyển đến thực thi khối F2.

- F2: là khối code điều kiện của vòng lặp. Nếu khối code F2 trả về điều kiện đúng thì chương trình sẽ thực thi tiếp khối code R1. Nếu F2 trả về điều kiện sai thì chương trình thực thi khối code phía sau for (hay ngoài for) và kết thúc vòng lặp.

- F3: là khối code được thực thi sau khi chương trình thực thi khối code R1.

- R1: là khối code thực thi nếu F2 trả về điều kiện đúng.

 

Quy trình thực thi vòng lặp for trong javascript:

Bước 1: Thực thi F1

Bước 2: Thực thi F2

Bước 3: Nếu F2 đúng thì thực thi R1 và chuyển sang bước 4, F2 sai thì dừng vòng lặp.

Bước 4. Thực thi F3

Bước 5. Quay lại bước 2

 

 

 

Vòng lặp while trong javascript

Cấu trúc vòng lặp while

while ( W1 ){
    R1
}

 

Trong đó: 

- W1: Khối code được chạy khi mới vào vòng lặp while, và chạy lại sau mỗi lần thực thi xong R1, nếu khối code W1 trả về điều kiện đúng thì tiếp tục thực hiện R1, nếu W1 trả về điều kiện sai thì kết thúc vòng lặp.

- R1: Khối code được thực hiện khi W1 trả về điều kiện đúng

 

Quy trình thực hiện vòng lặp while trong javascript

Bước 1: Thực thi W1, nếu W1 trả về điều kiện đúng thì chuyển sang bước 2, nếu W1 sai thì dừng vòng lặp while.

Bước 2: Thực thi R1.

Bước 3: Lặp lại bước 1.

 

Ví dụ về vòng lặp trong javascript

Ví dụ 1: hiển thị các số nguyên từ 1 đến 10

Cách 1: Thực hiện chương trình bằng vòng lặp for

for (var i = 1; i <= 10; i ++){
    console.log(i);
}

 

Cách 2: Thực hiện chương trình bằng vòng lặp while:

var i = 1;

while (i <= 10){
    console.log(i);
    i ++;
}

 

 

 

Tạo vào 2019-07-02 13:22:18, Cập nhật 3 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Vòng lặp for, while trong javascript
Gửi đi

Chia sẻ Vòng lặp for, while trong javascript tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Vòng lặp for, while trong javascript.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

34825