Xử lý đối tượng trong javascript

Lập trình web / Javascript      1.016 - 0      3 năm trước
Xử lý đối tượng trong javascript
0 0

Xử lý với đối tượng trong javascript có nghĩa là chúng ta sẽ thao tác với phương thức và thuộc tính trong đối tượng. Dưới đây là cách thức để chúng ta có thể xử lý với đối tượng trong javascript cơ bản. 

 

Xử lý thuộc tính trong đối tượng javascript

Lấy giá trị thuộc tính

Chúng ta có thể lấy giá trị thuộc tính của một đối tượng thông qua cú pháp đối_tượng.thuộc_tính như ví dụ sau:

var xe = {
    mau: 'đỏ',
    loai: 'ab'
};
var mau_xe = xe.mau;
console.log(mau_xe);

 

Gắn giá trị cho thuộc tính

Chúng ta có thể lấy giá trị thuộc tính của một đối tượng thông qua cú pháp đối_tượng.thuộc_tính = Giá_trị như ví dụ sau:

var xe = {
    mau: 'đỏ',
    loai: 'ab'
};
xe.mau = 'đen';
console.log(xe);

 

Xử lý phương thức trong đối tượng javascript

Gọi phương thức

Chúng ta có thể gọi phương thức của một đối tượng thông qua cú pháp đối_tượng.phương_thức() như ví dụ sau:

var xe = {
    mau: 'đỏ',
    loai: 'ab',
    xang: 500,
    do_xang: function(ml){
        //Đổ thêm ml (mililít) xăng cho xe
        this.xang = this.xang + ml;
    }
};
xe.do_xang(300);
console.log(xe);

Ghi chú: this trong ví dụ này chính là đối tượng hiện tại (xe).

 

Thêm mới phương thức cho đối tượng

Chúng ta có thể thêm mới phương thức cho đối tượng thông qua cú pháp đối_tượng.phương_thức = function(){//todo_somethings}; như ví dụ sau:

var xe = {
    mau: 'đỏ',
    loai: 'ab'
};
xe.son = function(mau){
    //sơn màu cho xe
    this.mau = mau;
};
xe.son('vàng');
console.log(xe);

 

Trên đây là bài học javascript được tham khảo từ khoá học Javascript và Jquery của gia sư dạy kèm tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký khoá học này. 

Thông tin liên hệ : Thầy Nam,  0967258243.

Tạo vào 2019-07-02 21:05:45, Cập nhật 3 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Xử lý đối tượng trong javascript
Gửi đi

Chia sẻ Xử lý đối tượng trong javascript tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Xử lý đối tượng trong javascript.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

34851