Báo cáo sai phạm bài viết

Báo lỗi bài viết / Biến trong javascript cơ bản cho người mới học lập trình web

Trân trọng cám ơn bạn đã bỏ chút thời gian để gửi phản hồi cho chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết bạn gặp phải lỗi gì trong bài viết này !

Gửi phản hồi