Chính sách dành cho người dùng tại cộng đồng chia sẻ tri thức - Tủ tri thức - tutrithuc.com

 

Tất cả người dùng tại hệ thống đều có quyền lợi bình đẳng như nhau. Được sử dụng hết tất cả chức năng mà hệ thống hiện đang có.

 

Đặc biệt, với phương châm mang đến giá trị cho cộng đồng, chúng tôi luôn lắng nghe và ghi nhận tất cả đóng góp và ý kiến từ các bạn.