Giới thiệu website TuTriThuc.com - Cộng đồng chia sẻ tri thức - Tủ tri thức

 

Cộng đồng chia sẻ tri thức TutriThuc.com là website chia sẻ kiến thức phi lợi nhuận dành cho người Việt. Được đưa vào hoạt động từ năm 2015. Trải qua 3 lần chuyển tên miền.

 

Cộng đồng chia sẻ tri thức hoạt động bao gồm: 

+ Website chính thức: https://tutrithuc.com/

+ Fanpage facebook: https://www.facebook.com/congdongchiasetrithuc/

 

 

Lịch sử thay đổi tên miền

 

- Lần 1 - 2015: Website được thành lập với tên muaban246. Với tiêu chí hoạt động như một website thương mại điện tử kèm dịch vụ viết bài có nhuận bút.

 

- Lần 2 - 2017: Đổi tên thành songbut.com. Với tiêu chí hoạt động là chuyên trang chia sẻ kiến thức cộng đồng.

 

- Lần 3 - 2018: Đổi tên thành tutrithuc.com, tên miền hiện tại đang được sử dụng. Với tiêu chí hoạt động là cộng đồng chia sẻ tri thức dành cho người Việt.