Giới thiệu về chúng tôi

 

Để có được một hệ thống chia sẻ tri thức cộng đồng ngày càng lớn mạnh, chúng tôi, với tư cách là những người chịu trách nhiệm quản lý nguồn nội dung gồm:

- Nhà phát triển kiêm chủ sở hữu website:

  • Anh cử nhân Công Nghệ Thông Tin đầy nhiệt huyết: Nguyễn Đình Nam.
    • Số điện thoại: 0967258243.
    • Email: dinhnam2901@gmail.com.

- Cộng tác viên quản trị website.

  • Chị kỹ sư Bách Khoa thân thiện: Trần Thị Kim Ngân.
    • Số điện thoại: 0397393535
    • Email: kymngan1003@gmail.com.

- Và các cộng tác viên quản lý nội dung khác.