7 bài tập Giao thoa ánh sáng - Vật lí 12

Kiến thức phổ thông / Vật lý THPT      3.751 - 0      7 năm trước
7 bài tập Giao thoa ánh sáng - Vật lí 12
1 0
Giao thoa ánh sáng
Câu 1: Chiếu sáng các khe I-âng bằng đèn Na có bước sóng λ1 = 420 nm ta quan sát được trên màn ảnh có 8 vân sáng, mà khoảng cách giữa tâm hai vân ngoài cùng là 3,5 mm. Nếu thay thế đèn Na bằng nguồn phát bức xạ có bước sóng λ2 thì quan sát được 9 vân, khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 7,2 mm. Xác định bước sóng λ2
A. λ2 = 756 nm. B. λ2 = 450 nm. C. λ2 = 480 nm. D. λ2 = 432 nm

Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng, cho a = 1 mm, D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 µm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 3 mm và 10,2 mm. Số vân sáng quan sát được trên MN của hai bức xạ là 
A. 11. B. 12. C. 13. D. 14. 

Câu 3: Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng .nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc. λ1 = 0,64µm(đỏ), λ2= 0,48µm(lam).trên màn hứng vân giao thoa. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và vân lam là 
A. 9 vân đỏ, 7 vân lam    B. 7 vân đỏ, 9 vân lam 
C. 4 vân đỏ, 6 vân lam    D. 6 vân đỏ, 4 vân lam

Câu 4: Thực hiên giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng λ1 = 0,64 µm ; λ2 = 0,48 µm. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1 m. Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ λ1 là 
A. 12     B. 11     C. 13      D. 15

Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng, nếu tăng dần bề rộng khe nguồn S thì hệ vân thay đổi thể nào với ánh sáng đơn sắc ? 
A. Bề rộng khoảng i tăng tỉ lệ thuận. 
B. Hệ vân không thay đổi chỉ sáng thêm lên. 
C. Bề rộng khoảng vân giảm dần đi. 
D. Bề rộng khoảng vân i không đổi nhưng bề rộng của mỗi vân sáng tăng lên dần cho tới khi không phân biệt được chỗ sáng, chỗ tối thì hệ vân giao thoa biến mất.

Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng, chiếu đồng thời 2 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 µm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở hai phía so với VTT. Biết tại M trùng với vị trí vân sáng bậc 9 của bức xạ λ1; tại N trùng với vị trí vân sáng bậc 14 của bức xạ λ2.  Tính số vân quan sát được trên đoạn MN?
A. 42     B. 44     C. 38      D. 49

Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng, cho a=1,5mm, D=1,2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 µm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M,N là 2 điểm ở khác phía so với VTT và cách VTT lần lượt là 4,3mm va 8,1mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là
A. 46     B. 49     C. 47      D. 51
Tạo vào 2017-02-05 09:07:57, Cập nhật 7 năm trước
Anh Phạm Anh Phạm Theo dõi 1
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 bài tập Giao thoa ánh sáng - Vật lí 12
Gửi đi

Chia sẻ 7 bài tập Giao thoa ánh sáng - Vật lí 12 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 bài tập Giao thoa ánh sáng - Vật lí 12.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

6968