7 bài tập hay về lượng giác (p1)

Kiến thức phổ thông      1.526 - 0      7 năm trước
7 bài tập hay về lượng giác (p1)
2 0
                                                    Lượng Giác

Câu 1: Giải phương trình:             ( 1-cos x )cot x + cos 2x + sin x = sin 2x.
            (Trường đại học Vinh - Trường THPT chuyên )

Câu 2: Giải phương trình:               ( tan x +1 )sin2 x + cos2x +2 = 3( cos x + sin x )sin x .
            (Trường đại học Vinh - Trường THPT chuyên)

Câu 3: Giải phương trình:              tan 2x + cot x = 8 cos2 x.
            (THPT Chuyên Hà Nội - AMSTERDAM.)

Câu 4. Giải phương trình:            (1+ sin5 x)/(sin x + cos x) + 1/4 sin2 2x + 1/2 sin 2x =1.
            (Trường ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trường THPT chuyên KHTN)

Câu 5. Giải phương trình:              2 sin2(x- π/4) - cos 2x + 3 sin x - cos x + 1 = 0.
              (Trường ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trường THPT chuyên KHTN)

Câu 6.  Giải phương trình:             3 cos x (cos 2x - cos x) + | sin x|(2 cos 2x + |sin x|) +1 = 0.
             (Trường ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trường THPT chuyên KHTN)

Câu 7.  Giải phương trình:             4 sin x cos(x -  π/4) = √2 + cos x +  √3 sin x .   

              (Trường ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trường THPT chuyên KHTN)

Tạo vào 2016-12-02 11:42:54, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 bài tập hay về lượng giác (p1)
Gửi đi

Chia sẻ 7 bài tập hay về lượng giác (p1) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 bài tập hay về lượng giác (p1).

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

5263