7 bài tập hay về lượng giác (p2)

Kiến thức phổ thông      1.283 - 0      7 năm trước
7 bài tập hay về lượng giác (p2)
0 0
                                                             Lượng Giác
Câu 1. Giải phương Trình:  cot x - 3 tan x = ( 1 - 2 sin x )( 1/cos x + √3/sin x ).
               (Trường ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trường THPT chuyên KHTN)

Câu 2. Giải phương Trình: 2 sin3 x  + cos x + 1 = 2 cos2 x.
             (Trường ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trường THPT chuyên KHTN)

Câu 3. Giải phương Trình:  √3 - 2 cos2x( sin 2x - cos 2x tan x ) = √3( cos4 x - sin 4 x).
              (Trường ĐH SPKT Hà Nội)

Câu 4. Giải phương Trình:  2 sin3 x + cos 2x + cosx = 0.
             (Trường ĐH SPKT Hà Nội)

Câu 5. Giải phương Trình:     (1 / cos2 x   -    cos x )cos x = sin (x-π/6) + cos (π/3 - x)    + cos x sin x tan x/2 .
             (Trường ĐH SPKT Hà Nội)

Câu 6. Giải phương Trình:   ( sin4 x + cos4 x  -  2 sin(2x + π/6) )/( cos 2x - 1) = -1.
           (Trường THPT Lương Thế Vinh)

Câu 7. Giải phương Trình:     (1 + sin2 x)cos x - (1 + cos2 x)sin x = 1 - sin 2x.
           (Trường THPT Lương Thế Vinh)

      

Tạo vào 2016-12-02 12:31:19, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 bài tập hay về lượng giác (p2)
Gửi đi

Chia sẻ 7 bài tập hay về lượng giác (p2) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 bài tập hay về lượng giác (p2).

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

5265