7 Câu hỏi hay về Kim Loại

Kiến thức phổ thông / Hóa học THPT      1.990 - 0      7 năm trước
7 Câu hỏi hay về Kim Loại
1 0
Câu 1. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với Fe(II) clorua là.
     A. Nhôm.
     B. Magie.
     C. Đồng.
     D. Kẽm.

Câu 2. Ở nhiệt độ cao, đồng(II) Oxit  không phản ứng với.
     A. Kẽm.
     B. Bạc.
     C. Cacbon monoxit.
     D. Hiđro.

Câu 3. Nguyên tử M có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1.
Trong bảng tuần hoàn M thuộc nhóm mấy.
     A. Nhóm IIIA.
     B. Nhóm IA.
     C. Nhóm IIA.
     D. Nhóm IIIB.

Đáp Án: 
     - M là nguyên tố p(phân lớp p).
     - Lớp electron ngoài có 3 electron(3s23p1).
Do đó chọn M thuộc nhóm IIIA.

Câu 4. Trong quá trình điện phân dịch CuCl2 bằng điện cực trơ.
     A. Ion Cu2+ nhận electron ở anot.
     B. Ion Cl- nhận electron ở anot.
     C. Ion Cl- nhường electron ở catot.
     D. Ion Cu2+ nhận electron ở catot. 

Đáp Án:
     - Trong quá trình điện phân, ion  về catot(cực -) và bị khử ở đó:
     -    Cu2+    + 2e      --------->   Cu.

Câu 5. Phản ứng :   Cu     +     2 FeCl3    ----->     2 FeCl2     +    CuCl2 .
Chứng tỏ: 
     A.  Ion Fe2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe3+.
     B.  Ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+.
     C.  Ion Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Cu2+.
     D.  Ion Fe3+ có tính oxi hóa yếu hơn ion Fe3+.
Đáp Án:  C
     - vì tính oxi hóa của Fe3+    mạnh hơn Cu(   Fe3+/Fe2+    >     Cu2+/Cu  ).

Câu 6. Cho các kim loại: Fe , Al , Mg , Cu , Zn , Ag , Hg.
Số kim loại tác dụng được với dung dịch axit sunfuric loãng là.
     A. 6 Kim Loại.
     B. 4 Kim Loại.
     C. 5 Kim Loại.
     D. 3 Kim Loại.

Đáp Án: B 
     - 4 kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng là: Fe, Al, Mg, Zn.

Câu 7. Khi để lâu trong không khí ẩm, một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây sát lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình:
     A. Fe bị ăn mòn hóa học.
     B. Fe với sn đều bị ăn mòn điện hóa.
     C. Sn bị ăn mòn điện hóa.
     D. Fe bị ăn mòn điện hóa.
Đáp Án : D
     - do để ngoài không khí ẩm nên Sn và Fe tạo thành pin điện hóa
     - (  Fe2+/Fe  <  Sn2+/ Sn). nên bị ăn mòn kim loại.

 -- Thanks--
Tạo vào 2016-11-14 16:13:00, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 Câu hỏi hay về Kim Loại
Gửi đi

Chia sẻ 7 Câu hỏi hay về Kim Loại tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 Câu hỏi hay về Kim Loại.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

4808