7 Câu hỏi về kim loại(p2)

Kiến thức phổ thông / Hóa học THPT      1.525 - 0      7 năm trước
7 Câu hỏi về kim loại(p2)
0 0
5.8 Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là.
     A. Fe , Mg , Al.
     B. Al , Mg , Fe.
     C. Fe , Al , Mg.
     D. Mg , Fe , Al.

5.9 Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là.
     A. CaO.
     B. Na2O.
     C. K2O.
     D. CuO.

5.10 Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là.
     A. Na , Fe , K .
     B. Na , Cr , K .
     C. Na , Ba , K .
     D. Be , Na ,  K .

5.11 Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa Zn - Cu:                      Cu2+     +     Zn     ----->     Cu     +     Zn2+.
Trong pin đó:
     A. Zn là cực âm.
     B. Zn là cực dương.
     C. Cu là cực âm.
     D. Cu2+ bị oxi hóa.

5.12 Khi hòa tan kim loại M(OH)2 bằng một lượng nước vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. kim loại M là.
     A. Cu .
     B. Zn.
     C. Fe.
     D. Mg.

Đáp Án:  m(H2SO4)=(98*100)/20=490 (gam).
       M(OH)2   +    H2SO4 ---------> MSO4       H2O.
      Nồng độ muối trung hòa: 27,21 / 100 = (490 + M +34) / (M+96).
      -> M=64   (Cu).
     
5.13 Thứ tự một cặp chất oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau.
                           Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+
Cặp chất không phản ứng với nhau là.
     A. Fe và dung dịch CuCl2.
     B. Fe và dung dịch FeCl3.
     C. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2.
     D. Cu và dung dịch FeCl3.

5.14 Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X ; cho kim loại M tác dụng với HCL được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là kim loại nào?
     A. Mg.
     B. Zn.
     C. Al.
     D. Fe.

 Đáp Án:
       - Các phương trình phản ứng:
       (1). 2Fe +  3 Cl2  ----> 2 FeCl3(X)
       (2). Fe   + 2HCl  -----> FeCl2   + H2(bay hơi).
       (3). Fe   + 2FeCl3  ----> 3 FeCl2.
                                                                                        -- Thanks --

Tạo vào 2016-11-15 16:27:00, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết 7 Câu hỏi về kim loại(p2)
Gửi đi

Chia sẻ 7 Câu hỏi về kim loại(p2) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết 7 Câu hỏi về kim loại(p2).

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

4834