Bài tập Cacbohidrat

Kiến thức phổ thông / Hóa học THPT      1.423 - 0      7 năm trước
Bài tập Cacbohidrat
2 0
2.9 Oxi hóa 4,48 lít C2H2 (ở dktc) bằng O2 ( xúc tác PbCl2 , CuCl2 ), thu được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) thì được 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianihidrin).
Hiệu suất quá trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là.
     A. 70%.
     B. 80%.
     C. 60%.
     D. 50%.
2.10 Để chứng minh phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với.
     A. kim loại Na.
     B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
     C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.
     D. AgNO3 trong dung dich NH3, đun nóng.
2.11 Hidrat hóa 2 anken chỉ tạo ra 2 ancol. Hai anken đó là:
     A. 2-metylpropen va but-1-en(hoặc buten-1).
     B. propen va but-2-en(hoặc buten-2).
     C. eten va but-2-en(hoặc buten-2).
     D. eten va but-1-en(hoặc buten-1).
2.12 Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH.
Công thức cấu tạo thu gọn của Y là.
     A. HOO-CH2-CH2-COOH.
     B. C2H5-COOH.
     C. CH3-COOH.
     D. HOOC-COOH.
2.13 trong một nhà máy rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xemlilozơ để sản xuất ancol etylic. Biết hiệu suất của cả quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là.
     A. 500 kg.
     B. 5051 kg.
     C. 6000 kg.
     D. 5031 kg.
2.14 có 4 lọ đựng dung dịch không màu mất nhãn là: dung dịch glucozơ , dung dịch glixerol, dung dịch ancol etylic và dung dịch axetic loãng.
Thuốc thử nào có thể dùng để phân biệt 4 dung dịch trên.
     A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm (Cu(OH)2/OH-).
     B. Dung dịch AgNO3/NH3.
     C. Dung Dịch Br2.
     D. Natri kim loại.

2,15 Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ ,tác dụng với 1 lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 2,16 gam kết tủa bạc kết tủa.
Nồng độ mol của glucozơ là:
     A. 0.01 mol.
     B. 0.02 mol.
     C. 0.20 mol.
     D. 0,10 mol.
   
     

--Mọi thắc mắc về đáp án vui lòng comment ở dưới --Tạo vào 2016-11-13 16:35:00, Cập nhật 7 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Bài tập Cacbohidrat
Gửi đi

Chia sẻ Bài tập Cacbohidrat tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Bài tập Cacbohidrat.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

4782