Bài tập Cacbohidrat

Tri thức / Kiến thức phổ thông / Hóa học THPT      847 - 0      4 năm trước
Bài tập Cacbohidrat
2 0
2.9 Oxi hóa 4,48 lít C2H2 (ở dktc) bằng O2 ( xúc tác PbCl2 , CuCl2 ), thu được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) thì được 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianihidrin).
Hiệu suất quá trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là.
     A. 70%.
     B. 80%.
     C. 60%.
     D. 50%.
2.10 Để chứng minh phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với.
     A. kim loại Na.
     B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
     C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.
     D. AgNO3 trong dung dich NH3, đun nóng.
2.11 Hidrat hóa 2 anken chỉ tạo ra 2 ancol. Hai anken đó là:
     A. 2-metylpropen va but-1-en(hoặc buten-1).
     B. propen va but-2-en(hoặc buten-2).
     C. eten va but-2-en(hoặc buten-2).
     D. eten va but-1-en(hoặc buten-1).
2.12 Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH.
Công thức cấu tạo thu gọn của Y là.
     A. HOO-CH2-CH2-COOH.
     B. C2H5-COOH.
     C. CH3-COOH.
     D. HOOC-COOH.
2.13 trong một nhà máy rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xemlilozơ để sản xuất ancol etylic. Biết hiệu suất của cả quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là.
     A. 500 kg.
     B. 5051 kg.
     C. 6000 kg.
     D. 5031 kg.
2.14 có 4 lọ đựng dung dịch không màu mất nhãn là: dung dịch glucozơ , dung dịch glixerol, dung dịch ancol etylic và dung dịch axetic loãng.
Thuốc thử nào có thể dùng để phân biệt 4 dung dịch trên.
     A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm (Cu(OH)2/OH-).
     B. Dung dịch AgNO3/NH3.
     C. Dung Dịch Br2.
     D. Natri kim loại.

2,15 Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ ,tác dụng với 1 lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 2,16 gam kết tủa bạc kết tủa.
Nồng độ mol của glucozơ là:
     A. 0.01 mol.
     B. 0.02 mol.
     C. 0.20 mol.
     D. 0,10 mol.
   
     

--Mọi thắc mắc về đáp án vui lòng comment ở dưới --Tạo vào 2016-11-13 16:35:00, Cập nhật 4 năm trước
Lưu Bang Lưu Bang Theo dõi 0
Chia sẻ Bài tập Cacbohidrat tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Bài tập Cacbohidrat
Gửi đi
Bạn đang đọc bài viết Bài tập Cacbohidrat , hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !
4782