Các động từ bất quy tắc thường dùng trong tiếng anh

Học tiếng anh      2.792 - 0      6 năm trước
Các động từ bất quy tắc thường dùng trong tiếng anh
1 0
Trong tiếng anh có rất nhiều động từ bất quy tắc. Dưới đây là danh sách những động từ bất quy tắc thường được dùng nhất.
Để cho ngắn gọn và dễ theo dõi thì tôi xin phép được trình bày danh sách này theo dạng v1 - v2 - v3 - dịch nghĩa

 1. awake - awoke - awoken - tỉnh táo
 2. be - was, were - been - được
 3. beat - beat - beaten - đánh bại
 4. become - became - become - trở thành
 5. begin - began - begun - bắt đầu
 6. bend - bent  - bent - uốn cong
 7. bet - bet - bet - đặt cược
 8. bid - bid - bid - thầu
 9. bite - bit - bitten - cắn
 10. blow - blew - blown - đòn
 11. break - broke - broken - nghỉ
 12. bring - brought - brought - mang lại
 13. broadcast - broadcast - broadcast - phát sóng
 14. build - built - built - xây dựng
 15. burn - burned/burnt - burned/burnt - ghi
 16. buy - bought - bought - mua
 17. catch - caught - caught - bắt
 18. choose - chose - chosen - chọn
 19. come - came - come - đến
 20. cost - cost - cost - chi phí
 21. cut - cut - cut - cắt
 22. dig - dug - dug - đào
 23. do - did - done - làm
 24. draw - drew - drawn - vẽ
 25. dream - dreamed/dreamt - dreamed/dreamt - mơ
 26. drive - drove - driven - ổ đĩa
 27. drink - drank - drunk - uống
 28. eat - ate - eaten - ăn
 29. fall - fell - fallen - giảm
 30. feel - felt - felt - cảm thấy
 31. fight - fought - fought - cuộc chiến
 32. find - found - found - tìm
 33. fly - flew - flown - bay
 34. forget - forgot - forgotten - quên
 35. forgive - forgave - forgiven - tha thứ
 36. freeze - froze - frozen - đóng băng
 37. get - got - got - có được
 38. give - gave - given - cung cấp cho
 39. go - went - gone - đi
 40. grow - grew - grown - phát triển
 41. hang - hung - hung - treo
 42. have - had - had - có
 43. hear - heard - heard - nghe
 44. hide - hid - hidden - ẩn
 45. hit - hit - hit - nhấn
 46. hold - held - held - tổ chức
 47. hurt - hurt - hurt - tổn thương
 48. keep - kept - kept - giữ
 49. know - knew - known - biết
 50. lay - laid - laid - đặt
 51. lead - led - led - dẫn
 52. learn - learned/learnt - learned/learnt - học
 53. leave - left - left - lại
 54. lend - lent - lent - cho vay
 55. let - let - let - cho phép
 56. lie - lay - lain - lời nói dối
 57. lose - lost - lost - mất
 58. make - made - made - làm
 59. mean - meant - meant - có nghĩa là
 60. meet - met - met - đáp ứng
 61. pay - paid - paid - trả
 62. put - put - put - đặt
 63. read - read - read - đọc
 64. ride - rode - ridden - đi xe
 65. ring - rang - rung - vòng
 66. rise - rose - risen - tăng
 67. run - ran - run - chạy
 68. say - said - said - nói
 69. see - saw - seen - thấy
 70. sell - sold - sold - bán
 71. send - sent - sent - gửi
 72. show - showed - showed/shown - chương trình
 73. shut - shut - shut - đóng
 74. sing - sang - sung - hát
 75. sit - sat - sat - ngồi
 76. sleep - slept - slept - ngủ
 77. speak - spoke - spoken - nói
 78. spend - spent - spent - chi tiêu
 79. stand - stood - stood - đứng
 80. swim - swam - swum - bơi
 81. take - took - taken - có
 82. teach - taught - taught - dạy
 83. tear - tore - torn - xé
 84. tell - told - told - nói
 85. think - thought - thought - nghĩ
 86. throw - threw - thrown - ném
 87. understand - understood - understood - hiểu
 88. wake - woke - woken - thức
 89. wear - wore - worn - mặc
 90. win - won - won - giành chiến thắng
 91. write - wrote - written - viết

Chỉ khoảng gần 100 từ thôi nhé, chúc các bạn học tập tốt !

Tạo vào 2017-11-13 19:55:49, Cập nhật 6 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Các động từ bất quy tắc thường dùng trong tiếng anh
Gửi đi

Chia sẻ Các động từ bất quy tắc thường dùng trong tiếng anh tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Các động từ bất quy tắc thường dùng trong tiếng anh.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

17376