Cách đọc số đếm trong tiếng anh

Học tiếng anh      5.767 - 0      5 năm trước
Cách đọc số đếm trong tiếng anh
9 0

Một số trường hợp sử dụng số đếm

- Trong tiếng anh, số đếm thường được dùng để

+ Đếm số lượng

+ Tuổi

+ Năm sinh

+ Số điện thoại

...

 

Cách đọc số đếm trong tiếng anh

- Số đếm từ 0 - 12: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, Eleven, Twelve

 

- Số đếm từ 13 - 19: Thêm đuôi teen vào số đếm hàng hàng đơn vị, 13 và 15 là ngoại lệ

+ Thirteen, Fourteen, Fifteen, Sixteen, Seventeen, Eighteen, Nineteen

 

- Số đếm từ 20 - 99: Thêm 'ty' vào chữ số hàng chục, ghép với chữ số hàng đơn vị

+ 20 - 29: Twenty (20), Twenty-one (21), Twenty-two (22), Twenty-three (23) ...

+ 30 - 39: Thirty (30), Thirty-one (31), Thirty-two (32), Thirty-three (33) ...

...

Lưu ý: 20 là Twenty, 30 là Thirty, 40 là forty, 50 là fifty.

 

- Số đếm từ 100 - 999: Hàng trăm [ and hàng chục và đơn vị ]

+ 100 => one hundred

+ 101 => one hundred and one

+ 200 => two hundred

+ 223 => two hundred and twenty-three

 

- Số đếm 4 chữ số: 2 chữ số đầu and 2 chữ số sau, hoặc theo thứ tự từ trái qua phải theo quy tắc

+ Hàng ngàn: thousand, hàng trăm: hundred, ghép với hàng chục và hàng đơn vị

+ 2000 => two thousand

+ 2003 => two thousand and three

+ 2118 => two thousand one hundred and eighteen, hoặc twenty-one and eighteen

 

- Cách đọc số điện thoại: Chúng ta có thể đọc từng số như ví dụ sau

+ 18008198 => one - eight - zero - zero - eight - one - nine - eight

Tạo vào 2018-11-06 09:38:02, Cập nhật 5 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Cách đọc số đếm trong tiếng anh
Gửi đi

Chia sẻ Cách đọc số đếm trong tiếng anh tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Cách đọc số đếm trong tiếng anh.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

28669