Danh ngôn tiếng anh về kinh doanh

Học tiếng anh      12.591 - 0      7 năm trước
Danh ngôn tiếng anh về kinh doanh
9 0
Danh ngôn là những câu nói được đúc kết lâu đời, có ý nghĩa sâu sắc và ngắn gọn về mọi chủ đề cuộc sống. Và sau đây là những câu danh ngôn đề cập đến chủ đề kinh tế bằng tiếng anh được chúng tôi sưu tập và biên soạn. Đặc biệt có bản dịch bằng tiếng việt tham khảo để bạn đọc tiện theo dõi.#16. Big results require big ambitions.
-- Thành công lớn đòi hỏi tham vọng cao – Heraclitus

#15. “Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”
-- Thành công không phải là kết quả cuối cùng, thất bại không phải là số trời. Chỉ có sự can đảm là được công nhận –   Winston S. Churchill

#14. "A man should never neglect his family for business".
-- Một người đàn ông không nên coi nhẹ gia đình họ chỉ vì công việc – Walt Disney

#13. "Who likes not his business, his business likes not him".
-- Ai không thích công việc của họ thì công việc của họ cũng sẽ không bao giờ thích họ – William Hazlitt

#12. “Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.”
 -- Thành công luôn đến với những ai không bao giờ mệt mỏi vì tìm kiếm chúng – Henry David Thoreau

#11. "The man with a new idea is a crank, until the idea succeeds".
 -- Người đàn ông với những ý tưởng mới sẽ trở thành những kẻ điên cho đến khi những ý tưởng đó thành công – Mark Twain

#10. "Your most unhappy customers are your greatest source of learning".
 -- Khách hàng khó tính nhất của bạn là một nguồn kinh nghiệm phong phú mà bạn có thể học hỏi – Bill Gates

#9. “Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better.”
 -- Người thành công luôn làm những việc mà người không thành công không dám làm. đừng bao giờ ước mọi việc xảy ra dễ dàng mà hãy ước bạn trở thành người giỏi hơn – Jim Rohn

#8. "Success is going from failure to failure without los of enthusiasm ". 
-- Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết.


#7. "There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure".
— Không có bí mật nào cho sự thành công trong kinh doanh. Nó chỉ đơn thuần là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, sự cần mẫn,  và học hỏi từ những thất bại. – Colin Powell

#6"A business that makes nothing but money is a poor business".
— Kinh doanh ma không tạo ra gì ngoài tiền của đó chỉ là thứ kinh doanh nghèo nàn. – Henry Ford

#5. "If you don’t drive your business, you will be driven out of business".
— Nếu bạn không điều hành được công việc kinh doanh của bạn, bạn sẽ bị chính kinh doanh của bạn điều khiển – B. C. Forbes

#4. "Making money is art and working is art and good business is the best art".
— Kiếm tiền là một nghệ thuật, làm việc cũng là một nghệ thuật, kinh doanh tốt lại là một nghệ thuật hoàn hảo – Andy Warhol

#3. "The secret of business is to know something that nobody else knows".
— Bí mật của kinh doanh là nắm được mọi điều mà không ai biết – Aristotle Onassis

#2. "Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless".
— Những thứ bạn lên kế hoạch mà không thực hiện không có nghĩa là chúng vô dụng - Thomas A. Edison

#1. “Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.”

— Kiên nhẫn, sựu kiên trì bền bỉ, sự vất vả khó nhọc là một sự kết hợp không thể đánh bại của thành công – Napoleon Hill
Tạo vào 2017-01-06 14:36:16, Cập nhật 7 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Danh ngôn tiếng anh về kinh doanh
Gửi đi

Chia sẻ Danh ngôn tiếng anh về kinh doanh tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Danh ngôn tiếng anh về kinh doanh.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

6182