Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh

Học tiếng anh      6.820 - 0      6 năm trước
Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh
8 0
Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh được áp dụng trong một số trường hợp như:
+ Thì hiện tại tiếp diễn ( S + am /  is /are + V_ing)
+ Chuyển động từ thành danh động từ
...

Dưới đây là các quy tắc để thêm đuôi ing sau động từ được sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Quy tắc thêm ing 1: động từ kết thúc là 'ie' thì đổi 'ie' thành 'y' rồi thêm ing
Ví dụ: die --> dying, lie --> lying


Quy tắc thêm ing 2: động từ kết thúc là 'ee' thì thêm ing bình thường
Ví dụ: see --> seeing, agree --> agreeing


Quy tắc thêm ing 3: động từ kết thúc là 'e' và không đúng hai quy tắc 1 và 2 thì ta bỏ 'e' rồi thêm ing
Ví dụ: drive --> driving, live --> living


Quy tắc thêm ing 4: động từ 1 âm tiết và tận cùng là "nguyên âm + phụ âm" thì ta nhân đôi phụ âm rồi thêm ing
Ví dụ: get --> getting, set --> setting, swim --> swimming


Quy tắc thêm ing 5: động từ 2 âm tiết và tận cùng là "nguyên âm + phụ âm"dấu trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai thì nhân đôi phụ âm rồi thêm ing
Ví dụ: be'gin --> beginning, pre'fer --> preferring
Tạo vào 2017-07-19 20:35:16, Cập nhật 6 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh
Gửi đi

Chia sẻ Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Quy tắc thêm đuôi ing sau động từ trong tiếng anh.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

12995