Sóng dừng - bài tập (p1)

Kiến thức phổ thông / Vật lý THPT      2.508 - 0      7 năm trước
Sóng dừng - bài tập (p1)
1 0
1. Sóng dừng trên dây dài 1m với vật cản cố định, tần số f=80Hz. Tốc độ truyền sóng là 40m/s. Cho các điểm M1, M2, M3, M4 trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 20, 30, 70, 75 cm. Điều nào sau đây mô tả không đúng trạng thái dao động của các điểm?
   A. M2 & M3 dao động cùng pha
   B. M4 không dao động
   C. M3 & M1 dao động cùng pha
   D. M1 & M2 dao động ngược pha

2. Sóng dừng trên dây thép dài 1,2m hai đầu P, Q cố định, được kích thích bởi nam châm điện. Nút A cách bụng B liền kề là 10cm và I là trung điểm AB. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp I và B có cùng li độ là 0,01(s). Tính tần số của dòng điện và tốc độ truyền sóng trên dây.
   A. 25Hz và 50m/s
   B. 50Hz và 50m/s
   C. 25Hz và 20m/s
   D.50Hz và 20m/s

3. Một nam châm điện có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên 1 dây thép AB căng ngang với 2 đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
   A. 60m/s          B. 30m/s
   C. 16m/s           D. 300cm/s


4. Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 60cm, đầu B cố định, đầu A gắn vào nguồn dao động có biên độ nhỏ. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành sóng dừng với 4 bó sóng và biên độ tại bụng là 2cm (coi A và B là 2 nút). Tính biên độ dao động tại 1 điểm M cách nguồn phát sóng tới tại A một khoảng là 50cm
   A. 1,5căn3 cm
   B. căn3 cm
   C. 1 cm
   D. 0,5căn3 cm5. M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên 1 sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4 cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M. Biết MN=2NP=20cm. Tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng.
   A. 4cm,40cm
   B. 8cm,60cm
   C. 4cm,60cm
   D. 8cm,40cm

Tạo vào 2016-12-07 17:12:22, Cập nhật 7 năm trước
Anh Phạm Anh Phạm Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Sóng dừng - bài tập (p1)
Gửi đi

Chia sẻ Sóng dừng - bài tập (p1) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Sóng dừng - bài tập (p1).

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

5396