Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject & Verb Agreent) trong tiếng Anh

Học tiếng anh      1.588 - 1      3 năm trước
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject & Verb Agreent) trong tiếng Anh
0 0

Chủ ngữ và vị ngữ là hai thành phần chính trong câu. Trong tiếng Anh, một câu chỉ có duy nhất một động từ chính, phải động từ chính phải hòa hợp với chủ ngữ. Vậy, thế nào là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh?

 

Về quy tắc chung, chủ ngữ số ít sẽ đi cùng với động từ số ít, và ngược lại, chủ ngữ số nhiều sẽ đi cùng động từ số nhiều. Chúng ta cùng đi qua các quy tắc cụ thể về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ nhé.

 

Các trường hợp chia động từ số ít:

 • Chủ ngữ số ít: Chủ từ là tên người, đại từ he/she/it hoặc danh từ số ít(Danh từ không thêm "s")

Ex: She is a developer.

Ms.Ngan sings a song.

 

 • Chủ ngữ là V-ING

Ex: Walking is very healthy.

Traveling helps to reduce stress.

 

 • Chủ ngữ là cụm từ "Either/ Neither OF + Noun"

Ex: Neither of them is the mastermind. (Không ai trong họ là chủ mưu.)

If either of the girls comes, please tell her I am not here. (Nếu một trong hai cô gái đến, nói với cô ấy tôi không có đây)

 

 • Chủ ngữ là "The number OF + N" : dùng để chỉ số lượng

Ex: The number of bears decreases day by day. (Số lượng gấu giảm dần từng ngày.)

 

 • Chủ ngữ bắt đầu bằng đại từ bất định "each, each of, every + N/ everyone, everybody, everything, someone, somebody, something"

Ex: Someone knows the answer 

Each child has their own briefcase. (Mỗi đứa trẻ có chiếc cặp riêng của chúng)

 

 • Chủ ngữ là "Many A + Danh từ số ít"

Ex: Many a student likes to learn math. (Nhiều học sinh thích học toán.)

 

 • Chủ ngữ  chỉ tiền, khoảng cách, kích thước, đo lường, thời gian

Ex: 20 kilometers is the distance from home to school.

100 dollars is the price of this dress.

 

 • Chủ ngữ là tựa phim, tên bài hát, tên một cuốn sách, tạo chí,...

Ex: Tom and Jerry is my favorite cartoon. => dù có "and" nhưng chủ ngữ là tên phim, nên động từ chia ở số ít.

 

Các trường hợp chia động từ số nhiều:

 • Chủ ngữ số nhiều

Ex: They are a family,

Two dogs are biting each other. (hai con chó đang cắn nhau.)

Lưu ý: có những danh từ có "s", nhưng động từ lại chia theo hình thức số ít như:

- Môn học: mathematics (toán), physics (vật lý ), economics (kinh tế học), politics (chính trị học), ...
- Môn thể thao: athletics (môn điền kinh), billiards (bi-da), checkers(cờ đam), ...
- Tên các căn bệnh: Measles (sởi), rickets (còi xương), ...
- Các danh từ khác: news (tin tức), the United States, ...

 

 • Chủ ngữ là "A number OF + Noun" : Dùng để chỉ số lượng

Ex: A number of tables are decorated for the anniversary.

 

 • Chủ người gồm nhiều chủ thể, và được nối bằng liên từ "AND"

Ex: I and Mary are friends.

An apple and a banana are being washed

 

 • Chủ ngữ là "Many + Nouns (danh từ số nhiều)"

Ex: Many kids love to eat candy.

 

 • Chủ ngữ là "The + Adj(Tính từ)" để tạo thành một tập thể

Ex: The deaf are the people who cannot hear anything. (Người điếc là người mà không thể nghe thấy bất cứ thứ gì.)

 

 • Chủ ngữ là cụm từ pants (quần dài ), trousers (quần), glasses (gương đeo mắt), shorts (quần ngắn), shoes, scissors (cái kéo), pliers (cái kềm), tongs (cái kẹp).

Ex: These pants are very beautiful.
 

Các trường hợp tùy thuộc vào chủ ngữ  trong câu:

 • Chủ ngữ có nhiều chủ thể, được liên kết với nhau bằng liên từ "Or/ Nor" ta chia động từ theo chủ ngữ gần nhất với động từ.

Ex: My sister or my parents are staying at home now.

My parents or my sister is staying at home now.

 

 • Chủ ngữ là "EITHER S1 OR S2" hoặc "NEITHER S1 NOR S2ta chia động từ theo chủ ngữ gần nhất với động từ.

Ex: Either Alice or I am going to the supermarket to buy food for the party.

Neither I nor her is right.

 

 • Chủ ngữ được nối với nhau bằng as long as, as well as, with, together with,… ta chia động từ theo chủ ngữ thứ nhất.

Ex: My parents with my husband walk every morning.

My husband with my parents walks every morning.

 

 • Chủ ngữ có chứa phân số hay phần trăm. Ta chia động từ theo chủ ngủ sau OF.

Ex: 70% of the body composition is water. (70% thành phần cơ thể là nước.)

70% of students like math

 • Chủ ngữ là "majority/ some/ all/ most + OF + S", Nếu danh từ sau OF là danh từ đếm được hoặc danh từ số nhiều, ta chia động từ theo hình thức số nhiều, ngược lại, nếu là danh từ không đếm được hoặc danh từ số ít, ta chia động từ theo hình thức số ít.

Ex: Some of my friends are very good at English. (my friends là danh từ đếm được)

Most of the water is polluted. (water là danh từ không đếm được)

 

 • Chủ ngữ là "No/ None of + S", giống như trên, danh từ đếm được chia số nhiều, và không đếm được chia số ít.

No student is allowed to leave the room.

None of the books are interesting.

 

 • Chủ ngử là hai danh từ được nối với nhau bằng giới từ "OF", Động từ được chia theo chủ ngữ trước OF.

Ex: Efforts of you have been recognized

The list of items is on my desk.

 

 • Chủ ngữ là các từ chỉ tập thể như "family, staff, team, group, congress, crowd, committee"
 1. Động từ chỉ hành động của từng thành viên trong tập thể, được chia số nhiều
 2. Động từ miêu tả tính chất của tập thể, được chia số ít.

Ex1: The family are having dinner in the restaurant. (Gia đình đang ăn tối trong nhà hàng -> các thành viên trong gia đình đang ăn tối)

Ex2: My family is very modern. (Gia đình tôi rất hiện đại -> chỉ tính chất của gia đình là rất hiện đại)

 

 • Sử dụng chủ ngữ giả định, động từ được chia theo chủ ngữ chính, và thường là số ít.

Ex: It is her dog that often bites people.

 

Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Quay về danh sách bài học

Tạo vào 2021-05-05 17:06:57, Cập nhật 3 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject & Verb Agreent) trong tiếng Anh
GreenTran
GreenTran 22:50,11/05/2021 Đánh giá
Very nice!!!
Gửi đi

Chia sẻ Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject & Verb Agreent) trong tiếng Anh tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject & Verb Agreent) trong tiếng Anh.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

51480